Služby a cenník

Očná ambulancia: poskytujeme vyšetrenia u celej škály očných ťažkosti a ochorení, ako aj konziliárne vyšetrenia pre obvodných lekárov, detských lekárov či iných špecialistov.

Máme uzavreté zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • ZP Dôvera
 • ZP Union  


Zabezpečujeme aj preventívne prehliadky, prehliadky pre vodičov motorových vozidilel, rušňovodičov, potápačov, strelcov, pilotov...

Očná optika poskytuje možnosť zhotovenia okuliarov, drobné opravy, meranie okuliarov, pomoc pri správnom výbere okuliarového rámika či okuliarovej šošovky podľa potreby a požiadaviek klienta.
Možnosť zakúpenia či objednania kontaktných šošoviek, ako sférických, tak tórických či multifokálnych kontaktných  šošoviek, roztokov na ich ošetrenie

Zoznam úkonov, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia:

 1. Vyšetrenie nepoisteného pacienta bez počítačového perimetra - 40,- €
 2. Vyšetrenie nepoisteného pacienta vrátane počítačového perimetra - 50,- €
 3. Vyšetrenie na vodičský preukaz bez počítačového perimetra - 25,- €
 4. Vyšetrenie na vodičský preukaz s počítačovým perimetrom - 30,- €
 5. Vyšetrenie za účelom držania strelnej zbrane,poč.perimeter vrátane - 30,- €
 6. Vyšetrenie pre potrebu zamestnávateľa - 25,- €
 7. Vyšetrenie na kapitánske skúšky, poč.perimeter vrátane - 30,- €
 8. Vyšetrenie za účelom aplikácie KŠ, aplikácia  KŠ, inštruktáž, štartovací set - 30,- €
 9. Objednanie na presný čas - 5,- €
 10. Prednostný termín vyšetrenia - pred riadnymi termínmi objednávania - 7,- €
 11. Vyšetrenie bez objednania/mimo akútnych stavov/ - 10,- €
 12. Prepis neplatného receptu na okuliare - 1,- €
 13. Prepis neplatného receptu na lieky - 1,- €
 14. Vystavenie a potvrdenie o návšteve lekára - 1,- €
 15. Vystavenie lekárskeho nálezu pre potreby komerčných poisťovní - 20,- €
 16. Vyšetrenie z dôvodu komplikácie nosenia KŠ - 10,- €
 17. Konzultácia zdravotného stavu, liečebných  a diagnostických postupov bez predchádzajúceho očného vyšetrenia, na vlastnú žiadosť - 10,- €
 18. Overenie očného vyšetrenia od iného lekára a konzultácia na vlastnú žiadosť - 40,- €
 19. Vydanie potvrdenia pre súdne konanie - 15,- €
 20. Vyšetrenie počítačového perimetra na vlastnú žiadosť - 10,- €
 21. Fotodokumkentácia a archivácia snímkov OP - 10,- €
 22. Potvrdenie prihlášky na školu - 10,- €
 23. Doplatok za vyšetrenie po prečerpaní fin.limitu objednanej zdravotnej staroslitovsti od ZP - 5,- €
 24. Aplikácia Botoxu -čelo, okolie očí - 350,- €


Pacientov na vyšetrenie mimo akútnych stavov, úrazov a zápalov očí objednávame.
Pokiaľ nie je objednanie na presný čas s príplatkom, objednávacie časy sú len orientačné.
Vyšetrenie na presný čas bez príplatku nie je nárokovateľné.

Očné vyšetrenie:

 • vyšetrenie subjektívnej zrakovej ostrosti na projekčnom optotype
 • vyšetrenie objektívnej refrakcie automatickým keratorefraktometrom /detí aj vyšetrenie refrakcie v  cykloplégii, retinioskopia. evet. skiaskopia/
 • vyšetrenie predného segmentu oka /spojivka, rohovka, predná komora, dúhovka/
 • vyšetrenie sklovca
 • vyšetrenie očného pozadia /možnosť vyšetrenie non mydriatickou fundus kamerou s fotodokukentáciou/
 • odmeranie očného tlaku bezkontaktným tonometrom

Ak si to vyžaduje zdravotný stav ďalej robíme:

 • vyšetrenie zorného poľa počítačovým perimetrom
 • vyšetrenie komorového uhla gonioskopiou
 • odmeranie hrúbky rohovky pachymetrom

Aplikácia kontaktných šošviek:

Po dohovore so záujemcom o nosenie KŠ aplikujeme a robíme inštruktáž v poobedňajších hodinách.

Aplikácia pozostáva:

 • vyšetrenie naturálnej zrakovej ostrosti
 • zistenie refrakcie automat. keratorefraktometrom
 • vyšetrenie zrakovej ostrosti v príslušnej korekcii
 • vyšetrenie predného segmentu oka
 • výber vhodného typu KŠ
 • nasadenie KŠ kontaktologom, s následným vyšetrením vizusu na optotype
 • samotný nácvik vyberania a vkladania KŠ s inštruktážou o čistení, nosení, uskladnení a  používaní KŠ
 • podanie informácií klientovi o typoch KŠ
 • klient pri aplikácii dostáva 1 pár KŠ a štartovací balíček, ktorý pozostáva z roztoku  a púdzdra na uskladnenie KŠ
 • KŠ je možné si aj zakúpiť alebo objednať podľa požiadaviek nositeľa
 • na aplikáciu KŠ sa môžete objednať na č.tel.: 032/74 444 12

Aplikácia Botoxu:

Po dohovore, v poobedňajších hodinách