Personál očnej ambulancie:

MUDr. Ida Vidanová – očná lekárka, absolventka Lekárskej fakulty UK v Matrine, promovala v roku 1989, v roku 1994 atestácia I. stupňa v odbore oftalmológia, v roku 2000 atestácia II. stupňa v odbore oftalmológia. V rokoch 1989 až 1995 pracovala na očnom oddelení NsP Trenčín, potom pokračovala na ambulancii v MSP Diagnostik Trenčín, od roku 2001 pracuje na privátnej očnej ambulancii. V rokoch 2009 a 2010 absolvovala štúdium v odbore očný optik.

Mária Bíliková - zdravotná sestra