Vyšetrenie refrakcie oka

Aby sme ref. chyby mohli objektívne vykorigovať, treba poznať ich výšku v dioptriách. Ref. chyby objektívne vyšetrujeme v cykloplégiiu, aby sme obmedzili kompenzačné vplyvy oka, to platí hlavne o chybách v detskom veku.

Refrakciu zisťujeme:

  • priamou oftalmoskopiou
  • skiaskopiou al. retinoskopiou
  • Hartingerovým refraktometrom
  • Javalovým oftalmometrom-meriame astigmatizmus
  • Automatickým keratorefraktometrom
  • na cykloplégiu využívame Atropín 0,5%/u detí/ al.1%, prípadne Cyklogyl al. Unitropic 0,5/ al 1% podľa veku