Vyšetrenie očného pozadia funduskamerou

Vyšetrenie očného pozadia /OP/ je dôležitou súčasťou komplexného očného vyšetrenia. 

Pri  vyšetrovaní hodnotíme:

a/ terč zrakového nervu - veľkosť, tvar, ohraničenie, vzťah k okoliu, farba
b/ sietnicu ako celok s útvarmi a patologickými zmenami - farba /fyziologicky je svetlorúžová/, zmeny na cievach, zmeny na sietnici, osobitne vyšetrujeme oblasť žltej škvrny

Poskytuje nám veľa informácii o stave ciev v organizme a môže byť veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých ochorení, nielen ochorení oka! Preto na vyšetrenie OP posielajú aj iní špecialisti - diabetológovia, reumatológovia, neurológovia, nefrológovia, endokrinológovia, ORL lekári.., potrebné sú kontroly očného pozadia aj pri užívaní mnohých liekov, hlavne hormonálnych prípravkov, antidepresív, antireumatík. Dôležité sú pravidelné kontroly OP pri cukrovke I aj II typu/na inzulíne, aj na tabletkách/, vysokom krvnom tlaku, reumatických ochoreniach, chorobách krvi, obličiek, pri nádorových ochoreniach, ochoreniach štítnej žľazy, pečene, neurologických ochoreniach, bolestiach hlavy, po úrazoch. Vyšetrením OP dostávajú ostatní lekári cenné informácie pomáhajúce pri diagnostike celého radu ochorení, či informácie o stupni či štádiu ochorenia, alebo o účinnosti liečby.

Na našej ambulancii ponúkame našim klientom a pacientom možnosť vyšetrenia očného pozadia non mydriatickou fundus kamerou CANON CR I. Výhodou a prednosťou vyšetrenia je, že nie je potrebné pred vyšetrením kvapkať do očí kvapky na rozšírenie zreničiek /mydriatiká/, takže po vyšetrení nie je neostré videnie, ktoré v prípade rozšírenia zreničiek pretrváva aspoň 2-3 hodiny po nakvapkaní. Ďalšou výhodou je časová úspora, lebo po kvapnutí kvapiek na rozšírenie zreničiek treba čakať v čakárni 20-40 minút/ je to individuálne podľa reakcie zreničiek na kvapky/ so zatvorenými očami, aby nastala mydriáza potrebná na vyšetrenie očného pozadia. Pri vyšetrení funduskamerou sa cez zrenicu snímkuje očné pozadie a umožňuje nám do detailu zachytiť zmeny na očnom pozadí, ktoré by sa mohli bežným vyšetrením prehliadnuť. Keďže nám ostáva snímka očného pozadia, pri kontrolách môžeme porovnať aktuálnu snímku so snímkami z predchádzajúcich vyšetrení a posúdiť regresiu či progresiu zmien pri rôznych ochoreniach, pri ktorých je potrebné vyšetrenie očného pozadia.

Non mydriatická funduskamera CR-I

  • vynikajúca optika firmy Canon
  • jednoduché a presné zaostrenie
  • uhol snímkovania 45st
  • minimálne svetelné zaťaženie pacienta

 
Vyšetrenie je rýchle, nebolestivé a vhodné aj u detí.
Cena vyšetrenia: 10,- €

Vyšetrenie očného pozadia vykonáva výhradne lekár so špecializáciou v odbore oftalmólogia.