Vekom podmienená degenerácia makuly

 • je to chronické degeneratívne ochorenie žltej škvrny, teda oblasti najostrejšieho videnia
 • vo vyspelých štátoch je hlavnou príčinou ťažkého poškodenia zraku u populácie nad 60 rokov.
 • toto ochorenie spôsobuje stratu zraku asi u 6% osôb starších ako 65 rokov, a asi 20% u osôb starších ako 75 rokov
 • podľa nových štatistík, možno očakávať do roku 2025 až 40% nárast výskytu tohto ochorenia
 • VPDM sa vyskytuje v dvoch základných formách, tzv. suchá forma a vlhká forma. Vlhká forma je častejšia u žien nad 75 rokov. Suchá forma sa vyskytuje v 85% postihnutých pacientov, zvyšných 15%  je postihnutých vlhkou formou, spôsobujúcou rýchle a náhle zhoršenie zraku


Rizikové faktory: 

 1. Očné - ďalekozrakosť
 2. Vplyv životného štýlu - zvýšené riziko je u fajčiarov, nedostatok vitamínov v potrave, hlavne vitamínu C, E, karotenoidom, zo stopových prvkov nedostatok zinku, selénu, medi
 3. Kardiovaskulárne faktory - vyššie hladiny cholesterolu
 4. Genetické faktory
 • pacienta privádza k očnému lekárovi pocit zhoršujúceho sa videnia, najprv na blízko, kedy pacienti vnímajú deformáciu obrazu, vypadávanie časti obrazu, pokrivené línie. Postupne tieto ťažkosti vedú k úplnej neschopnosti čítať a písať aj napriek používaniu okuliarov či obraz zväčšujúcich optických pomôcok
 • pri suchej forme k zhoršovaniu zraku dochádza pozvoľna, proti vlhkej forme je zhoršenie zraku rýchle, behom niekoľkých mesiacov. Zhoršenie zraku je trvalé - ochorenie zväčša postihuje obidve oči asymetricky, druhé oko býva postihnuté v priebehu niekoľkých rokov
 • liečba začiatočných štádií VPDM môže zastaviť alebo spomaliť progresiu ochorenia, ktoré neliečené vedie k praktickej slepote. Preto, u každého pacienta vyšetreného na našej ambulancii vykonávame vyšetrenie očného pozadia.


Diagnostika:

 • vyšetrenie očného pozadia priamou oftalmoskopiou - poskytuje len orientačný obraz zmien na sietnici
 • k presnejšiemu vyšetreniu žltej škvrny je potrebná biomikroskopia fundu panfundoskopickou šošovkou
 • digitalizovaná fotodokumentácia sietnice funduskamerou - umožňuje zachytiť zmeny na sietnici s možnosťou následnej kontroly a porovnania zmien pri nasledujúcej kontrole
 • angiografia sietnicových ciev
 • OCT vyšetrenie povrchu sietnice a jej jednotlivých vrstiev - zobrazí sietnicu v priamom reze kvantitatívne zhodnotí jednotlivé vrstvy sietnice


Prevencia:

 • pravidelné kontroly očného pozadia, samovyšetrovanie Amslerovou mriežkou, dobrá informovanosť
 • doporučujú sa vhodné výživové doplnky, kvalitné okuliarové šošovky


Liečba:

 • podávanie antirastových faktorov priamo do sklovca oka, vhodná len u časti pacientov s vlkovu formou, alebo s rizikovou suchou formou VPMDMakula, alebo žltá škvrna (lat. Macula lutea) je žlto sfarbená oblasť na sietnici v oblasti yadného pólu oka, s priemerom asi 5 mm.

Ak sa dívame priamo na nejaký predmet, dopadá jeho obraz na žltú škvrnu. Na rozdiel od ostatných miest sietnice ho vidíme ostro, pretože v tomto mieste sú fotoreceptory nakopené obzvlášť husto. Úplne ostro však vidíme práve uprostred žltej škvrny, vo foveole. Tu sú fotoreceptory ešte tesnejšie pri sebe a povrchové cievy a nervové bunky sú vytlačené do strán, takže sietnica je tu veľmi tenká. Foveola (jamka) je tak malá, že môže zobraziť napríklad len krátke slovo, alebo jednotlivé znaky ako pri skúške ostrosti videnia. Ostrosť nášho videnia určuje iba funkcia maličkej foveoly.

Pri makulárnej degenerácii podmienenej vekom (VPDM) je narušená látková výmena medzi v makule. Bunky strácajú funkciu a hynú, ostrosť videnia sa zhoršuje Rýchlosť postupu ochorenia závisí od toho, o ktorú formu ochorenia sa jedná: existuje suchá forma VPDM, alebo vlhká (exsudatívna) forma VPDM.

Suchá VPDM: ide o častejšiu formu /asi 85%/ Bunky hynú v jednotlivých bodových oblastiach, ktoré sa časom zväčšujú a môžu splývať. Priebeh ochorenia trvá spravidla mnoho rokov. Nie je vylúčený prechod do vlhkej formy VPDM.

Vlhká VPDM: predstavuje asi 15 % prípadov, je ale ďaleko závažnejšia než suchá forma VPDM. Medzi možné následky patrí opuch sietnice, odchýlenie alebo sietnice pôsobením tekutiny, alebo krvi, zničenie fotoreceptorov chorobnými cievami, alebo krvácanie do sklovca a zjazvenie.

Prvé symptómy VPMD sú často odhalené až príliš neskoro. Prvým varovným signálom môže byť zvýšená citlivosť na svetlo. Následne sa zhorší zrak do blízka tak, že sa horšie číta alebo vidíte nejasné a rozmazané miesta. Najprv chýbajú jednotlivé písmena, ale s postupujúcim časom je rozmazaná oblasť stále väčšia. V pokročilom štádiu sú vidieť len obrysy a kontrasty.

Samovyšetrenie pomocou Amslerovej mriežky:

 1. Vezmite si okuliare na čítanie, pokiaľ ich nosíte a pozrite sa na mriežku pred sebou s odstupom vzdialenosti na čítanie, teda na 30-50cm
 2. Zakryte si jedno oko
 3. Pozrite sa priamo do stredu mriežky na veľký biely bod.
 4. Pri pozeraní na stred mriežky dávajte pozor na to, či sú všetky linky mriežky rovné, resp. či nie sú v určitých oblastiach prerušené, rozmazané alebo nejasne zobrazené, pokrivené
 5. Odkryte si zakryté oko a zopakujte test s druhým okom, postupujte znovu od bodu 2.
 6. Ak sú linky krivé alebo štvorec ohnutý, vyhľadajte Vášho očného lekára a popíšte mu Vaše zistenie zo samovyšetrenia