Syndróm suchého oka

 • je jedným z najčastejších ochorení a postihuje viac ako 20% populácie. U žien sa vyskytuje častejšie ako u mužov, najviac sa prejavuje medzi 40. a 60.tym rokom života, jeho výskyt v populácii stúpa
 • ide o poruchu zvlhčovania povrchu oka slzami
 • slzy tvoria trojvrstvový slzný film, ktorý chráni povrch oka. Slzy sa vytvárajú v slznej žľaze a v početných drobných žliazkach spojovky a očných viečok. Žmurkaním každých 5-10 sekúnd sa rovnomerne rozotiera po povrchu oka, určitá časť sa odparí, ďalšia sa dostáva cez slzný kanálik do nosnej dutiny
 • slzy vytvárajú na povrchu oka - spojovke a rohovke tenký slzný film, ktorý sa skladá z troch vrstiev:
 1. vnútorná vrstva je hlienová, ktorá prilieha k povrchu rohovky, obsahuje odumreté bunky
 2. stredná vrstva je zložená z vody a zvlhčuje rohovku a spojovku tak, aby ostali priehľadné, odplavuje nečistoty z povrchu oka, obsahuje aj kyslík a živiny potrebné pre látkovú výmenu
 3. vonkajšia vrstva je tuková, spomaľuje odparovanie vody a stabilizuje tak slzný film


Príznaky:
 

 • únava očí, pocit ťažkých viečok
 • pocit cudzieho telieska alebo piesku v očiach
 • pálenie a svrbenie očí
 • začervenanie očí, svetloplachosť
 • pocit tlaku v očiach, môže viesť až k bolestiam hlavy


Rizikové faktory:

 • reumatické alebo metabolické ochorenia - reumatické choroby, cukrovka, ochorenia štítnej žľazy
 • autoimunitné ochorenia - pri nich tvoria sa protilátky proti vlastnému organizmu /Sjogrenov sy, sklerodermia, lupus erythematodus/
 • ochorenia kože
 • hormonálne zmeny
 • po cievnych mozgových príhodách
 • pri užívaní niektorých liekov - antikoncepcia, sedatíva...
 • pri podvýžive
 • pri chronickom užívaní očných kvapiek obsahujúcich vazokonstrikčné látky
 • dlhodobá práca pri počítači
 • klimatické vplyvy - ročné obdobia, klimatizácia, suchý vzduch, nadmerné kúrenie/
 • životné prostredie - prach, výpary...