PRESBYOPIA /vetchozrakosť/

Je to fyziologická zmena akomodácie

  • označujeme ňou fyziologický úbytok akomodácie
  • s postupujúcim vekom stráca šošovka svoju elasticitu, takže postupne optická mohutnosť šošovky nedosahuje hodnoty potrebné pre ostré videnie do blízka. Jej vznik je závislý na veku, ale aj na refrakcii oka, u emetropia sa dostavuje po 40-tom roku života. Akomodačná šírka ubúda už od detstva, a to pomerne rovnomerne, graficky to znázorňuje tzv. Dondersova krivka

Akomodačná šírka:

  8 rokov  ..........14D
36 rokov  ............7D
46rokov   ............3D
51 rokov  .........1,5D
60 rokov  ............1D

  • tieto uvedené hodnoty možno dosiahnuť maximálnym akomodačným úsilím a udržať len krátku dobu. Pri trvalom alebo dlhšom použití maximálnej akomodácie vznikajú ťažkosti, tzv. akomodačná astenopia. Z praxe vieme, že k takýmto ťažkostiam nedochádza, ak sa využívajú len 2/3 maximálnej akomodácie a 1/3 akomodácie ostáva ako akomodačná rezerva.

Z uvedeného vyplýva, že emetrop pri práci na vzdialenosť 30cm nepotrebuje v 36 rokoch žiadnu korekciu, lebo potrebné akomodačné úsilie na túto vzdialenosť sú +3D a je teda menšia ako 2/3 jeho akomodačnej šírky. Inak je tomu u 45 ročného emetropia: Na krátku dobu je schopný pri maximálnej akomodácii  +3D vidieť ostro na vzdialenosť 30cm,ale pri dlhšie trvajúcej práci pri použití 2/3 svojej akomodačnej šírky musí mať k zachovaniu zrakového pohodlia chýbajúcu +1,0D nahradenú okuliarovým sklom danej hodnoty +1D. Obdobným spôsobom stanovíme presbyopickú korekciu emetropa vo vyššom veku.

  • aj ametropi, t.j. myop, hypermetrop i astigmatik sa stávajú po 45-tom roku života presbyopmi. Výsledná korekcia pre okuliare do B bude aritmetický súčet hodnoty skiel do D a presbyopických dioptrií.
  • u myopov s nízkou refrakčnou vadou/od -1,0 až po -2,0D sa presbyopia koriguje plus sklami, ale neskôr, t.j. po 50-55 roku života. U myopov s vyšším stupňom vady postupne zoslabujeme sklá približne o rovnaký počet dioptrií, ako zosilňujeme u emetropia v závislosti na veku
  • pri astigmatizme postupujeme obdobne, ku korekcii do diaľky pripočítame príslušnú hodnotu plus skla podľa veku. Astigmatikovi, ktorý okuliare do D nenosia, predpisujeme pri korekcii presbyopie obvykle sférické sklá