PATOLOGICKÉ PORUCHY AKOMODÁCIE

  • Na rozdiel od presbyopie, ktorá vyniká postupne, patologické poruchy akomodácie sa vyznačujú náhlym vznikom, často súčasne zisťujeme zmeny v šírke a reakcii zrenice a niekedy aj anomálie konvergencie. Pravidelným príznakom je zmena zrakovej ostrosti do diaľky alebo do blízka.
  • Príčinami môžu byť niektoré neurologické ochorenia, otravy alkoholom, oxidom uhoľnatým, metabolické toxikózy, pri cukrovke, po kontúzii /zmliaždení/ oka, zápaly riasnatého telieska, podávanie niektorých liekov celkovo alebo vo forme očných kvapiek /Atropín,Pilocarpín/


1. Spazmus akomodácie

  • Je pomerne vzácny, videnie do diaľky sa náhle zhorší, vzniká tzv. pseudomyopia a makropsia
  • môže vzniknúť  aj pri dlhšej práci do blízka pri nekorigovanej, alebo nedostatočne korigovanej presbyopii al hypermetropii, z liečiv ju môže spôsobiť Pilocarpín /používa sa pri liečbe glaukómu s úzkym uhlom/


2. Obrna akomodácie

  • je častejšia, u emetropov sa prejavuje poruchou videnie do blízka, u hypermetropov sa zhoršuje aj videnie do diaľky, naproti tomu videnie u myopov a presbyopov nad 60 rokov sa nemení. Je sprevádzaný mydriazou /rozšírením zrenice/
  • z ochorení môže vyniknúť pri diftérii, pri intoxikácii klobásovým jedom /botulizmus/, po kontúzii /zmliaždení oka/
  • možno ju vyvolať aj očnými kvapkami - Atropínom, kedy vzniká obrna akomodácie a mydriaza súčasne, v tomto prípade hovoríme o cyklolégii, využíva sa aj pri objektívnom stanovení refrakčných chýb, hlavne plusových