MYOPIA /KRATKOZRAKOSŤ/

 • oko je krátkozraké, keď sa lúče prechádzajúce do oka rovnobežne, lámu do bodu pred rovinou sietnice. Ostrý obraz sa vytvorí pred sietnicou, na sietnici je rozmazaný. Ostrý obraz sa na sietnici vytvorí vtedy, keď do oka prídu divergentné lúče.
 • predmety umiestnené v nekonečne myopické oko zobrazí neostro. Pri pozorovaní predmetov, ktoré ležia medzi ďalekým bodom a okom je potrebná menšia akomodácia než u emetropa. Nekorigovaný myop preto akomodáciu používa v porovnaní s emetropom menej, čo následne môže viesť k jej oslabeniu
 • Osová krátkozrakosť: vzniká najčastejšie vyklenutím zadného segmentu oka. Náklonnosť k tejto anomálii býva dispozičná a často sa dedí po niektorom z rodičov
 • Krátkozrakosť lomivá je menej častá, pri výraznejšom zakrivení rohovky /keratokonus/, alebo pri výraznejšom zakrivení šošovky /napr. pri subluxácii, začínajúcej katarakte, DM, akomodačný spazmus/
 • po niektorých liekov vzniká tzv. tranzitoóna myopia /sulfonamidiy.../ spôsobená zvýšenou opt. mohutnosťou šošovky, môže vzniknúť aj po zhmoždení oka s opuchom alebo spamom ciliárneho svalu, pretrhnutím vlákien závesného aparátu šošovky, instilácia silnejších miotík, náhly vzostup hladiny krvného cukru
 • krátkozraký zle vidí do diaľky, jeho zraková ostrosť je tým nižšia, čím je vyšší stupeň myopie
 • punctum remontum je vždy v konečnej vzdialenosti, preto oko zle vidí do diaľky, jeho vizus je znížený. Vidí dobre na blízko, preto nepotrebuje, alebo len málo, akomodovať na blízku prácu. Vzdialenejšie línie sú neostré, napr. ďaleký bod u človeka s -4,0D leží vo vzdialenosti 25cm,s -10,0D 10cm
 • sám termín myopia pochádza z gréckeho slova myein - zatvárať, žmúriť, a ops - oko.

Podľa hodnoty refrakcie je myopia:

 1. ľahká myopia  do -3,0D
 2. stredná myopia do -6,0D
 3. vysoká myopia nad -6,0D
 4. progresívna myopia nad -10,0D, často s patolog. zmenami v sklovci a na sietnici
 • krátkozrakosť sa manifestuje v detskom, často v školskom veku a zvyčajne progreduje do 18 až 25.roku života, kedy sa ustaľuje. Často ju poznáme po výzore - prižmúrené mihalnice, čím sa zužuje priestor zrenice a čiastočne sa zaostruje vzdialený predmet a o niečo sa zvýši zraková ostrosť, ale autokompenzácia nie je pri vyšších hodnotách myopie možná
 • ľahká myopia nemusí spôsobiť veľké ťažkosti, stredná a vysoká myopia núti človeka nosiť okuliare stále
 • výskyt myopie sa líši v rôznych populáciách  aj etnických skupinách. v USA a v Európe predstavuje asi 25%,ale len 2% osôb má hodnotu vyššiu akob-5,0D.Asi 5,6% slepoty v detských zariadeniach pre nevidiacich je spôsobených myopiou. Vyšší výskyt myopie je v Japonsku, Číne, krajinách ďalekého Východu, kde myopia predstavuje pribl.30% populácie, ťažká myopia tu  dosahuje 5% podiel. Medzi študentmi a inteligenciou dosahuje myopia až 50%

Korekcie myopie

 1. okuliarovými šošovkami
 2. kontaktnými šošovkami
 3. úprava excimer laserom
 • koriguje sa rozptylkami /konkávnymi či mínus sklami/. Tým sa dodá lúčom menej konvergentný priebeh a na sietnicu dopadne ostrý obraz