HYPERMETROPIA /ĎALEKOZRAKOSŤ, HYPEROPIA/

Pri tejto refr. vade lúče idúce rovnobežne do oka sa lámu do bodu za sietnicou, na ktorej tak vzniká rozmazaný obraz. Obraz na sietnici by bol ostrý, keby lúče idúce do oka boli konvergentné -najč. je osová a teda predozadná dĺžka bulbu je kratšia. Lomivá hypermetropia
vzniká vtedy, ak je rohovka ploskejšia ako normálne /kongenitálne alebo po poraneniach/, znížením lomivosti šošovky vo vyššom veku v dôsledku sklerotických zmien, alebo keď šošovka chýba -afakia

 • novorodenc majú fyziolog. hypermetropické oči do +2,0 až +3,0D, hpermetropia je najčastejšou refr. vadou u detí do 10 rokov
 • ďaleký bod sa nachádza v konečnej vzdialenosti za okom, ohnisko leží za sietnicou
 • axiálna refrakcia hypermetrop. oka je kladná, je možné ju kompenzovať zvýšením optickej mohutnosti dioptr, systému oka spojkami
 • /konvexnými šošovkami/
 • hypermetrop musí aj pri pohľade do diaľky akomodovať, teda akomodácia je zapojená po celý deň
 • tranzitorna hypermetropia spôsobená zmenou indexu lomivosti šošovky, môže vzniknúť pri náhlom poklese hladiny krvného cukru pri DM, pri začínajúcich zákaloch kôry šošovky, pri skrátení pedozadnej osi oka pri centrálnej seroznej retinitíde, pri nádoroch a odchlípení sietnice v oblasti zadného polu oka/skrátenie očnej osi o 1mm zodpovedá zvýšenie hypermetropie asi o +3,0D/

Rozoznávame:

 • totálnu /úhrnnú/ hypermetropiu, ktorá je súčtom latentnej a manifestnej hypermetopie. Je možné ju stanoviť až po úplnom funkčnom vyradení akomodačného aparátu v cykloplégii.
 • latentná hypermetropia -je to tá časť hypermetropie, ktorú vie pacient vyrovnať akomodáciou a vzniká tak trvalý tonus akomod. svalstva /ciliárneho svalu/. V mladom veku, keď má človek mohutnú akomodačnbú šírku, môže byť celá hypermetropia latentná. Skôr alebo neskôr sa kompenzačné možnosti vyčerpajú a hypermetropia sa stáva manifestnou. Pomer manifestnej hypermetropie k totálnej je do 15. roku 1:3, do 25 roku 1:2 v 40-50 roku sa celá hypermetropia stáva manifestnou. Manifestná hypermetropia je najvyššia hodnota spojky, pri ktorej predložení ešte nedôjde k zhoršeniu zrakového vnemu. Z tejto dioptr. hodnoty vyplýva obvykle subjektívne stanovenie korekcie u dospelých hypermetropov. Pri prekorigovaní sa znižuje zraková ostrosť, podkorigovaný hypermetrop stále využíva časť akomodácie.
 • akomodačná kompenzácia latentnej  hypermetropie môže spôsobiť astenopické ťažkosti. Pri pohľade do B musí hypermetrop v porovnaní s emetropom vyvinúť väčšie akomodačné úsilie. Táto skutočnosť vedie u hypermetropov bez korekcie k predčasnému nástupu presbyopických ťažkostí. So zvýšenou akomodáciou pri ďalekozrakosti súvisí aj hypertrofia akomodačného svalstva, preto je predná komora plytšia, častejšie sa vyskytuje glaukóm s úzkym uhlom. Zvýšená akomodácia dáva podnet k zvýšenému tonusu vnútorných priamych svalov, z čoho vyplýva sklon ďalekozrakých očí ku konvergentnému škúleniu

Hypermetropiu delíme na:

 1. mierne /ľahká/: do +4,0D
 2. stredná: do +7,0D
 3. vysoká: nad +7,25D
 • hypermetropiu korigujeme spojkami, kt. úlohou je spojiť lúče tak, aby dopadali na sietnicu. Treba vykorigovať celú hypermetropiu, hlavne u detí

Subj. príznaky nekorigovanej hypermetropie:

 • závisia od stupňa vady a veku pacienta a teda jeho akomodačnej šírky, v detstve je hypermetrop často bez príznakov, časom sa znižuje schopnosť kompenzácie oka a objavia sa príznaky: rozmazávanie textu, bolesť očí, okolia očí, bolesti hlavy, tzv. akomodačná astenopia, rezanie očí, začervenanie očí, postupne sa zhoršuje aj videnie do D


Novorodenci majú fyziologicky hypermetropické oči do +2,0-+2,5D, novorodenec má priemernú dĺžku oka 18mm a rovnomerne s rastom tela narastá aj  predozadná dĺžka oka, v troch rokoch je pribl. 23,0mm. Od 3 do 14 roku je rast už pomalší, v priemere asi 0,1mm za rok. Dĺžka oka v dospelosti je 24mm. Hypermetropia je najčastejšou refr, vadou u detí do 10. rokov. Pokiaľ hypermetropia pretrváva do dospelého veku, nedosahuje vyšších stupňov ako myopia.

Korekcia hypermetropie:

 1. okuliarovými šošovkami
 2. kontaktnými šošovkami
 3. úprava excimer laserom -obmedzené do +6,0D
 • korigujeme ju spojkami/konvexnými /šošovkami, čiže plus sklami, ktorých úlohou je spojiťlúče tak, aby dopadali na sietnicu
 •