ASTIGMATIZMUS

 • lúče sa nelámu do jedného bodu pre asférické zakrivenie optického systému oka, alebo jeho decentráciu
 • pri zobrazovaní optickou sústavou oka je vždy určitý stupeň astigmatizmu, ktorý však nepôsobí rušivo. Význam má väčšie asférické zakrivenie lámavých plôch rohovky a šošovky, ktoré sa prejavuje neostrým obrazom. Na celkovom astigmatizme sústavy oka sa hlavnou mierou podieľa predná plocha rohovky, astigmatizmus zadnej plochy sa uplatňuje len minimálne. Fyziologicky je malý astigmatizmus do 0,5D s menším polomerom a väčším optickým účinkom vo vertikálnom meridiáne. Šošovkový astigmatizmus má fyziologicky protichodný účinok, menší polomer krivosti je v horizontálnom meridiáne, takže čiastočne koriguje astigmatizmus rohovky
 • tento stav je najčastejšie spôsobený menšou odchýlkou od sférického zakrivenia rohovky, čo sa v minimálnom stupni nachádza u každého človeka, ale sa neutralizuje šošovkou, čím sa vytvára stav emetropie
 • obraz vzdialeného bodu vytvorený asférickou sústavou oka má dve fokály v ohniskách hlavných rezov, ak je nepravidelnosť dioptr. systému hlavne rohovky výraznejšia, nie je možná fokusácia do jedného bodu fovey, čím sa vytvára rozmazaný obraz  /z gréckeho slova stigma = bod/
 • v detskej populácii do 1 roku je výskyt astigmatizmu vysoký, jeho incidencia však potom prudko klesá a do 5 rokov sa priblíži stavu u dospelých, teda približne u 10% populácie.os astigmatizmu je u malých detí proti pravidlu, kým nad 5 rokov  sa os mení na pravidelnú /teda vyššia horizontálna hyperopická refrakcia/. U detí, u ktorých sa astigmatizmus v prvom roku života nevyskytuje, je len minimálna pravdepodobnosť, že ho získajú neskôr
 • ako samostatná anomália refrakčného systému, t.j. ametropia len v jednej osi je astigmatizmus zriedkavý. Najčastejšie sa vyskytuje v spojitosti s hypermetropiou

 Celkový astigmatizmus sa skladá z:

 1. rohovkového
 2. šošovkového
 3. zbytkový, ktorý má nejasný pôvod, uvažuje sa o vplyve nepravidelnosti sietnice a je prakticky zanedbateľný

Poznáme dve hlavné skupiny astigmatizmu:

A . Pravidelný astigmatizmus -ast. regularis

 • povrch rohovky al. šošovky v dvoch navzájom kolmých rovinách nie je rovnako zakrivený, teda v dvoch na seba kolmých rovinách má oko maximálnu a minimálnu lomivosť
 • bod v nekonečne je zobrazený ako dvojica navzájom kolmých na pretínajúcich sa ohniskových úsečiek

Podľa polohy a optického účinku hlavných rezov delíme astigmatizmus na:

1. Astigmatizmus podľa pravidla - astigmatizmus rectus - vertikálny meridián má menší polomer krivosti a väčší optický účinok než horizontálny, t.zn. že lomivosť v horizontálnom priemere je menšia, než vo zvislom /vertikálnom/  napr.

+1,0sph=+1,0cyl ax 90st

-1,0sph=-1,0cyl ax 180st

2. Astigmatizmus proti pravidlu, /prevrátený/ astigmatizmus inversus - horizontálny meridián má menší polomer krivosti a väčší opt. účinok, t.zn. lomivosť je v horizontálnom priemere väčšia ako vo vertikálnom  napr.

+1,0sph=+1,0cyl ax 180st

-1,0sph=-1,0cyl ax 90st

3. Astigmatizmus šikmý, astigmatizmus obliqus - ak je os sklonená viac ako 15 st oproti horizontále napr.

-1,0sph=-1,0cyl ax  50st   as t- obliqus myopicus compositus

B.Nepravidelný astigmatizmus-ast.irregularis

 

 • vzniká vtedy, keď po chorobnom procese ostane povrch rohovky hrboľatý, vtiahnutý, alebo nepravidelne vyklenutý. Lom svetelných lúčov cez pozmenený povrch rohovky je úplné nepravidelný a v nijakej rovine nemôže vyniknúť ostrý obraz
 • nemožno teda zistiť rovinu s najväčšou a najmenšou lomivosťou

Subjektívne príznaky:

 • sú málo charakteristické, niekedy vznikajú väčšie  či menšie poruchy vizusu do B i do D, inokedy sa iba rozmazávajú kontúry, alebo zahmlievajú riadky
 • často vznikajú bolesti hlavy migrenozného charakteru, inokedy bolesti očí, začervenanie očí, pocit cudzieho telieska v oku, chronický zápal spojiviek a okrajov mihalníc
 • poznáme aj chirurgicky nanovedý astigmatizmus /po operácii katarakty/

Korekcia astigmatizmu:

Možnosti korekcie:

 • a/ okuliarovými šošovkami
 • b/ kontaktnými šošovkami/obmedzená do 2,25D,príp.2,75D/
 • c/ úprava  excimer laserom
   
 • najčastejšie ide o pravidelný astigmatizmus, ktorý korigujeme cylindrickou, alebo sferocylindrickou  /tórickou/ okuliarovou šošovkou
 • pri korekcii  jednoduchého astigmatizmu staviame okuliarové sklo do takej polohy, aby opticky aktívna rovina prišla do meridiánu s refrakčnou vadou, zložený astigmatizmus sa koriguje kombináciou sférických a cylindrických skiel
 • u detí sa koriguje astigmatizmus nad 2D za každých okolností u dieťaťa do 6 rokov pre riziko vzniku amblyopie
 • astigmatizmus u detí nad 6 rokov do hodnoty 2D len vtedy, ak spôsobuje astenopické ťažkosti
 • v rámci liečby strabizmu sa korigujú aj menšie astigmatizmy ako 2D
 • osobitne treba venovať pozornosť pri korekcii cylindrickej anisometropie nad 1D,lebo môže narúšať vývoj binokulárneho videnia
 • hodnoty nižšie ako 2D sa nemusia korigovať u malých detí, ak je zraková ostrosť normálna, binokulárne funkcie sa vyvíjajú normálne, treba robiť pravidelné kontroly 2x ročne
 • osy cylindrických skiel určujeme podľa schémy TABO/Technischer  Ausschus fur Brillenoptik/, rovnaké pre obe oči od 0 do 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek /posudzované zo strany lekára/