ASTENOPIA

 

 • astenopiou označujeme ťažkosti, ktoré sa dostavujú z rôznych príčin pri dlhšie trvajúcej práci hlavne do blízka
 • postihnutí najč. udávajú bolesti hlavy, ľahkú a rýchlu únavu, nevoľnosť, dvojité videnie, neostré videnie, začervenanie očí, rezanie a pálenie očí. Tieto ťažkosti sa dostavujú obzvlášť rýchlo pri nedostatočnom osvetlení


Podľa príčin označujeme jednotlivé druhy astenopie takto:

 • Akomodačná astenopia
  • vzniká vtedy, ak je nepomer medzi akomodačnou šírkou, ktorú je postihnutý schopný vyvinúť a ktorú potrebuje pre prácu na blízko
 • Svalová astenopia
  • je podmienená nadmerným úsilím o konvergenciu

   pri dlhšie trvajúcej práci na blízko pri exoforii a pri nekorigovanej myopii

 • Nervová astenopia
  • postihuje osoby neurotické alebo osoby telesne a duševne vyčerpané
 • Symptomatická astenopia
  • pri niektorých očných ochoreniach, napr. chronický zápal spojiviek, okrajov viečok, zápaloch prínosových dutín